کلیدواژه‌ها = سرریز خطی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست سرریز لابیرانت مستطیلی با دریچه

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 85-100

10.22092/idser.2018.122111.1326

سعید گوهری؛ زهرا کبیری محمودآبادی