کلیدواژه‌ها = رابطۀ تجربی
تعداد مقالات: 1
1. ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل

دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 133-148

10.22092/idser.2018.116134.1271

یاسر مهری؛ جابر سلطانی؛ مجتبی صانعی؛ محمد رستمی