کلیدواژه‌ها = نسبت اعماق مزدوج
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 95-110

10.22092/idser.2018.122797.1344

سید شهاب بنی طبا؛ منوچهر حیدر پور؛ ناهید پورعبدالله


2. بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 71-84

10.22092/idser.2018.121658.1315

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس