کلیدواژه‌ها = کانال فاضلاب‌رو تنگ
تعداد مقالات: 1
1. برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی

دوره 19، شماره 71، تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22092/idser.2018.109139.1182

رسول دانشفراز؛ مرجان معظم نیا؛ سینا صادق فام