کلیدواژه‌ها = کارآیی مصرف آب
تعداد مقالات: 4
2. تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 131-146

حمیدرضا سالمی؛ سعید ملک؛ داوود افیونی


3. تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 75-86

پروین شرایعی؛ علیرضا سبحانی؛ محمدحسین رحیمیان


4. کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 47-64

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی