کلیدواژه‌ها = ارزیابی حسی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-68

10.22092/aridse.2013.102076

منصوره سلیمانی‌فرد؛ مهران اعلمی؛ فرامرز خداییان چگنی؛ گودرز نجفیان