کلیدواژه‌ها = آهک
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 45-60

10.22092/aridse.2017.108354.1161

محمد تاج بخش؛ منوچهر فتحی مقدم؛ نادرقلی ابراهیمی


2. معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 57-70

محمد هادی داودی؛ فرید آستانه؛ حمید الوندکوهی