کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب

دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-64

10.22092/aridse.2015.102015

محمد اکرامی؛ زهرا امام‌جمعه؛ میلاد محمدی‌کیا


2. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر

دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-50

10.22092/aridse.2015.102014

محسن زلفی؛ فرامرز خدائیان؛ سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مریم هاشمی


3. بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-26

محمد جعفری؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی


4. بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 53-74

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ تیمور توکلی‌هشجین؛ سعید مینایی


5. مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت*

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 151-166

حسن صدرنیا؛ علی رجبی پور؛ ارژنگ جوادی؛ علی جعفری؛ یونس مستوفی


6. تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 61-74

حسن مسعودی؛ سید احمد طباطبائی‌فر؛ علی محمد برقعی؛ محمدعلی شاه‌بیک