کلیدواژه‌ها = سیکل هیدرولوژی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 17-32

10.22092/aridse.2017.105338.1057

ابوالفضل ناصری؛ فریبرز عباسی؛ مهدی اکبری