کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن

دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-108

10.22092/aridse.2015.102018

آسیه محمدی؛ احمد غضنفری مقدم؛ شهین نوربخش


2. تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 77-88

10.22092/aridse.2012.102157

مینا طهرانی‌زاده؛ احمد غضنفری‌مقدم؛ حسن هاشمی‌پور رفسنجانی


3. بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 127-136

محمدرضا قاسمی‌بوسجین؛ سیدسعید محتسبی؛ منصور بهروزی‌لار؛ حجت احمدی