کلیدواژه‌ها = تخلخل مؤثر
تعداد مقالات: 1
1. روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 143-156

جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی همائی؛ مهدی کوچک زاده؛ پرویز فتحی