کلیدواژه‌ها = الکتروشیمی- اسمز
تعداد مقالات: 1
1. جابه‌جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 23-36

داود نیک‌نژاد؛ حسن رحیمی