کلیدواژه‌ها = الگوی جریان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.121215.1312

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت الله یونسی


2. مدل‌سازی فیزیکی آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق منفرد و دوتائی

دوره 19، شماره 71، تابستان 1397، صفحه 83-98

10.22092/aridse.2017.110116.1207

ادیب حاج محمدی؛ محمد ذونعمت-کرمانی؛ مجید رحیم پور


5. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-18

سعید گوهری؛ سید ‌علی ایوب‌زاده؛ مسعود قدسیان؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری