کلیدواژه‌ها = کیفیت روغن
تعداد مقالات: 3
3. اثر شرایط مختلف پوست‌گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا1

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 111-124

جلال محمدزاده؛ رضا فامیل مؤمن؛ ندا مفتون آزاد