کلیدواژه‌ها = تنش تماسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو

دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 115-126

10.22092/aridse.2011.102236

امیرحسین افکاری سیاح؛ عبداله گل محمدی؛ منصور راسخ