کلیدواژه‌ها = سله
تعداد مقالات: 2
2. ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 57-70

اردشیر اسدی؛ اورنگ تاکی؛ مختار میران‌زاده؛ حمیدرضا قزوینی