کلیدواژه‌ها = عمر انباری
تعداد مقالات: 5
3. اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 31-44

ابراهیم گنجی مقدم؛ زهرا شیخ اسلامی


5. برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه‌های سیب در شهرستان نقده1

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 63-84

محمدرضا دیلمقانی حسنلویی؛ مهدی طاهری؛ محمدجعفر ملکوتی