کلیدواژه‌ها = زهاب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-40

10.22092/aridse.2013.102160

آرش محجوبی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب