کلیدواژه‌ها = انبارمانی
تعداد مقالات: 4
1. اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-36

10.22092/aridse.2012.102151

محسن خدادادی؛ صغری معدنی؛ فروغ شواخی


2. اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 61-72

مشهید هناره؛ شهین زمردی؛ حمیده ژاله رضایی


3. تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-26

معصومه عمادپور؛ بهزاد قره‌یاضی؛ یوسف رضائی کلج؛ آزاد عمرانی؛ ابوالقاسم محمدی


4. تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 107-122

سعید ملک؛ محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ مرتضی خان‌احمدی؛ حمیدرضا قزوینی؛ عادل میرمجیدی؛ محمد شاهدی؛ اصغر کرمانی