کلیدواژه‌ها = آلودگی قارچی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 1-16

پروین شرایعی؛ محمدعلی شاه بیک؛ علی مختاریان