کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها

دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 57-72

10.22092/idser.2019.125665.1380

سید محمد حسن سعیدی؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت-کرمانی؛ محمدرضا مددی


2. تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-50

10.22092/aridse.2013.102085

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی‌بجستان؛ مهدی قمشی


3. برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-14

10.22092/aridse.2012.102148

سیدمجتبی رضوی‌نبوی؛ محمود شفاعی‌بجستان؛ سیدمحمود کاشفی‌پور


4. مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 93-110

کوروش قادری؛ جمال محمدولی سامانی