کلیدواژه‌ها = آب‌شستگی موضعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌ کنترل تراز بستر سطح شیب‌دار

دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 51-68

10.22092/idser.2017.114767.1239

گیتا نورمحمدی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ alessio Radice؛ بهنام شفیعی ثابت


2. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ابعاد اجسام شناور بر مقدار آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه قائم

دوره 19، شماره 70، بهار 1397، صفحه 35-52

10.22092/aridse.2017.106914.1111

زهرا پاسخی درگاه؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ بهنام شفیعی ثابت


3. تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-50

10.22092/aridse.2013.102085

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی‌بجستان؛ مهدی قمشی