کلیدواژه‌ها = خشک‌کن انجمادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-38

10.22092/aridse.2014.102059

پروین شرایعی؛ سودابه عین‌افشار؛ آزاده کمالی؛ راضیه نیازمند


2. بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-58

10.22092/aridse.2011.102204

محمدرضا شهداد؛ مرتضی خان‌احمدی؛ علیرضا فضلعلی