کلیدواژه‌ها = مدیریت بقایای گیاهی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو-ذرت

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 83-96

10.22092/aridse.2011.102216

اردشیر اسدی؛ مجتبی یحیی‌آبادی؛ اورنگ تاکی