کلیدواژه‌ها = زردآلو
تعداد مقالات: 5
4. اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 31-44

ابراهیم گنجی مقدم؛ زهرا شیخ اسلامی