کلیدواژه‌ها = آنالیز ابعادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش

دوره 19، شماره 73، زمستان 1397، صفحه 99-112

10.22092/idser.2018.116531.1285

کامران یوسفی؛ حسین بانژاد؛ مجید حیدری؛ مهناز کریمی


2. بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 70-80

10.22092/aridse.2017.109615

مریم پاشازاده؛ منوچهر حیدرپور؛ سید حسین سقائیان نژاد؛ سید حسین رضویان


3. نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 53-66

فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمدحسین امید