کلیدواژه‌ها = مدل ریاضی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-58

10.22092/aridse.2011.102204

محمدرضا شهداد؛ مرتضی خان‌احمدی؛ علیرضا فضلعلی


3. مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 93-110

کوروش قادری؛ جمال محمدولی سامانی