کلیدواژه‌ها = دبی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آبگذری و شرایط جریان در سرریزهای دریچه‌دار کشویی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 17-36

10.22092/idser.2018.122093.1325

ابوالفضل برقی خضرلو؛ علیرضا وطن خواه


2. تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق

دوره 19، شماره 73، زمستان 1397، صفحه 17-34

10.22092/idser.2018.110006.1198

حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ علیرضا وطن خواه