کلیدواژه‌ها = سرریز اوجی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 27-40

10.22092/idser.2018.114595.1235

رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ وحید ساعی


3. اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 119-136

10.22092/aridse.2016.106417

جلال شیخ کاظمی؛ مجتبی صانعی؛ مهدی اژدری مقدم