کلیدواژه‌ها = آبشستگی موضعی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور

دوره 21، شماره 78، بهار 1399، صفحه 99-116

10.22092/idser.2019.126553.1393

مریم کریمی؛ کوروش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی


2. مدل‌سازی فیزیکی آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق منفرد و دوتائی

دوره 19، شماره 71، تابستان 1397، صفحه 83-98

10.22092/aridse.2017.110116.1207

ادیب حاج محمدی؛ محمد ذونعمت-کرمانی؛ مجید رحیم پور


3. کاربرد پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغه گرد

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 113-128

10.22092/aridse.2017.107337.1125

صمد امامقلی زاده؛ ابراهیم نوحانی


6. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 17-28

حسین حمیدی‌فر؛ محمد حسین امید