کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 12
1. مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-86

10.22092/aridse.2014.102101

محمود صفری؛ محمدرضا علیزاده؛ کریم گرامی


2. ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-24

10.22092/aridse.2014.102093

رضا فرهمندفر؛ سیدعلی مرتضوی؛ رسول کدخدایی؛ فریده طباطبایی‌یزدی؛ آرش کوچکی؛ مریم حسینی


3. تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 101-114

10.22092/aridse.2011.102235

عزت اله عسکری اصلی ارده؛ سهیلا یاوری


4. تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16

غلام‌رضا روحی؛ میرحسین پیمان؛ سعید مینایی


5. ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 13-28

ابراهیم امیری؛ مسعود کاوسی؛ فریدون کاوه


7. بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 89-106

نعیم لویمی؛ عبدالعلی گیلانی؛ محمدرضا علیزاده


8. تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 111-126

عزت‌الله‌ عسکری اصلی ارده؛ محمدرضا علیزاده؛ صمد صبوری


12. بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 99-112

رضا طباطبایی کلور؛ علیمحمد برقعی؛ رضا علیمردانی؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی؛ علیرضا علامه