نویسنده = نادر عباسی
تعداد مقالات: 11
1. طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 117-136

10.22092/idser.2019.125121.1376

ثمر بهروزی نیا؛ حجت احمدی؛ نادر عباسی؛ اکبر عرب جوادی


3. تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز)

دوره 18، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 123-134

10.22092/idser.2017.114972.1247

رضا بهراملو؛ نادر عباسی؛ محمد موحدان؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ علیرضا مأمن پوش؛ سیدحسن موسوی فضل؛ نادر سلامتی


4. ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 113-120

10.22092/aridse.2017.109617

فریبرز عباسی؛ فرحناز سهراب؛ نادر عباسی


7. استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک‌های رسی در سازه‌‌های آبی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 93-108

10.22092/aridse.2015.102030

کامیار نوروزیان؛ نادر عباسی؛ جهانگیر عابدی کوپایی


8. بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک‌های رس

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 67-82

10.22092/aridse.2013.102087

نادر عباسی؛ مهدی اویسی‌ها؛ محمد موحدان


9. مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی

دوره 13، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

10.22092/aridse.2012.102104

مهدی صادقیان رنانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ نادر عباسی؛ علی رئیسی استبرق