نویسنده = بابک لشکرآرا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر زاویه دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگیر قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22092/idser.2019.125989.1385

سروش اسماعیلی زاده؛ بابک لشکرآرا