نویسنده = داود فرسادی زاده
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1397، صفحه 35-50

10.22092/aridse.2017.110256.1211

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ محمد رضا نیک پور


2. بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 129-144

10.22092/aridse.2017.109613

پیمان ورجاوند؛ مهدی قمشی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده