نویسنده = پیمان ورجاوند
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر

دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.122351.1335

یاسر حسینی؛ پیمان ورجاوند؛ جواد رمضانی مقدم؛ محمدرضا نیک پور


2. ارزیابی راندمان توزیع آب در کانال‌های بتنی و کانالت‌ها در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان

دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 149-164

10.22092/idser.2018.122322.1334

نادر سلامتی؛ پیمان ورجاوند؛ شکراله آبسالان؛ آذرخش عزیزی؛ محی الدین گوشه؛ جعفر حبیبی


3. بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 129-144

10.22092/aridse.2017.109613

پیمان ورجاوند؛ مهدی قمشی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده