نویسنده = مجتبی صانعی
تعداد مقالات: 2
1. ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل

دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 133-148

10.22092/idser.2018.116134.1271

یاسر مهری؛ جابر سلطانی؛ مجتبی صانعی؛ محمد رستمی


2. اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 119-136

10.22092/aridse.2016.106417

جلال شیخ کاظمی؛ مجتبی صانعی؛ مهدی اژدری مقدم