نویسنده = سید مهدی هاشمی
تعداد مقالات: 5
1. آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال اصلی خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22092/idser.2020.128102.1409

سروش برخورداری؛ سید مهدی هاشمی


2. ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متأثر از نوسانات ورودی

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 75-92

10.22092/idser.2018.115873.1268

مهدی یلتقیان خیابانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ یوسف حسنی


5. بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 137-152

10.22092/aridse.2016.106403

سید مهدی هاشمی؛ علیرضا فیروزفر؛ سونیا صادقی؛ اسماعیل ادیب مجد