نویسنده = محمد صدقی اصل
تعداد مقالات: 2
1. حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 111-124

10.22092/idser.2019.124451.1365

اسحاق انصاری؛ دکتر محسن مسعودیان؛ محمد صدقی اصل