نویسنده = مجتبی صانعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1398

10.22092/idser.2019.123695.1359

میناسادات سیدجواد؛ سیدتقی امید نائینی؛ مجتبی صانعی


2. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی

دوره 16، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 133-144

10.22092/aridse.2016.105706

مسعود ساجدی سابق؛ مجتبی صانعی؛ حسین‌علی عبدالحی؛ شهرام بهمنش؛ عباس متین‌فر