نویسنده = ‌احمد طباطبایی‌فر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 53-66

شعبان قوامی؛ علیمحمد‌ برقعی؛ ‌احمد طباطبایی‌فر