نویسنده = سعید مینائی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 47-58

محمدرضا مستوفی سرکاری؛ پیام ملکی تبریز؛ سعید مینائی


2. تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 119-128

عبدالله ایمان‌مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینائی؛ جواد فردمال