نویسنده = علی محمد برقعی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 61-74

حسن مسعودی؛ سید احمد طباطبائی‌فر؛ علی محمد برقعی؛ محمدعلی شاه‌بیک