نویسنده = برات قبادیان
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 47-64

احمد تقی‌زاده علی‌سرایی؛ تیمور توکلی‌هشتجین؛ برات قبادیان


2. طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 33-46

عبداله ایمان‌مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی؛ محمدهادی خوش‌تقاضا


3. تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 119-128

عبدالله ایمان‌مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینائی؛ جواد فردمال


4. خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 87-102

محمد محمد یونسی‌الموتی؛ محمد‌هادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان