نویسنده = محمدهادی خوش‌تقاضا
تعداد مقالات: 4
1. طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 33-46

عبداله ایمان‌مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی؛ محمدهادی خوش‌تقاضا


2. برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 113-126

جعفر امیری‌پریان؛ محمدهادی خوش‌تقاضا؛ احسان‌الله کبیر؛ سعید مینایی


3. بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 127-142

محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمدهادی خوش‌تقاضا


4. پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 135-156

محمدهادی خوش‌تقاضا؛ رضا امیری چایجان؛ غلامعلی منتظر؛ سعید مینایی