نویسنده = رضا محمدی‌گل
تعداد مقالات: 1
1. اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 47-60

رضا محمدی‌گل؛ ارژنگ جوادی؛ محمدعلی قضاوی