نویسنده = بیژن قهرمان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای)

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 31-46

پریسا شاهین‌رخسار؛ کامران داوری؛ غلامعلی پیوست؛ بیژن قهرمان؛ حسین نعمتی


2. بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 17-34

علی اصغر خوشنود یزدی؛ بیژن قهرمان