نویسنده = مهدی همایی
تعداد مقالات: 9
1. تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-18

سهیلا ابراهیمی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم واشقانی‌فراهانی


2. مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 95-112

وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی؛ سیدخلاق میرنیا


3. ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 13-30

علی‌رضا کیانی؛ مهدی همایی


4. آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 101-118

مهدی قیصری؛ سید‌مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ محمد‌اسماعیل اسدی


6. تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد1

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 125-142

مهدی قیصری؛ سیدمجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ محمداسماعیل اسدی


7. تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 1-14

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی


8. ایجاد توابع انتقالی نقطه‌ای برای برآورد منحنی رطوبتی خاک‌های گچی1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 129-142

احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی همایی


9. کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 47-64

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی