نویسنده = حامد ابراهیمیان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 81-94

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی‌نژاد؛ مجتبی اکرم