نویسنده = محمد لغوی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمونگر چرخ

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-22

محمد لغوی؛ بهرام بحری