نویسنده = حسن رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 37-56

امیر صمدی؛ ابراهیم امیری‌تکلدانی؛ حسن رحیمی


2. جابه‌جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 23-36

داود نیک‌نژاد؛ حسن رحیمی